تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق پرند
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  51068

 

نام منطقه: منطقه برق پرند

تلفن منطقه: 56792141

تلفن معاون خدمات مشترکین: 56792141 داخلی 300، 304، 303

مدیر منطقه: هوشنگ داداش زاده

شماره تماس: 56219523

فاکس: 56792208 داخلی 101

آدرس: پرند، بلوار چمران شمالی، چهارراه دوم، روبه روی پارک فدک، جنب اداره مخابرات