تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق رباط كريم
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  51068

 

نام منطقه: منطقه برق رباط کریم

تلفن منطقه: 56424560

تلفن معاون خدمات مشترکین: 56410888

مدیر منطقه: سید حسن حسینی

شماره تماس: 56429827

فاکس: 56421900

آدرس: شهرستان رباط كريم ، جاده تهران ـ ساوه ، روبروي بانك ملي مركزي حنب خيابان شهيد ملكي، منطقه برق رباط كريم