تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق رودهن
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  7314

 

نام منطقه: منطقه برق رودهن

تلفن منطقه: 76502919- 76502636

تلفن معاون خدمات مشترکین: 76509294

مدیر منطقه: شهریار عمومی

شماره تماس: 76503649

فاکس: 76509296

آدرس: رودهن ـ بلوار امام ـ روبروي پارك ميرزاكوچك خان جنگلي ـ ناحيه برق رودهن