حمایت از کالای ایرانی

منطقه برق پاكدشت
شریف آباد - منطقه برق پاكدشت
محمدرضا رحيميان
36020888-36029013
36025300
خ خاوران – پاکدشت – کیلومتر 20 – جنب جهاد کشاورزی – منطقه برق پاکدشت