تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق اسلامشهر - واوان
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  51068

نام منطقه: منطقه برق اسلامشهر- واوان

تلفن منطقه: 56167778

سرپرست منطقه: علیرضا جمالی

شماره تماس: 56367272

فاکس: 56343533  

آدرس: واوان، نبش خیابان 48 شرقی، روبروی استخر اشتیاق، اداره برق واوان